sekceRailCAD
aktuální verze 3.2

Kontakt


VUT | FAST | ZEL

Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Základní informace
Ke staženíPoslední sestavení programu
Cenová nabídka
Kontakt


 - 

Kontaktní údaje

 Společnost
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav železničních konstrukcí a staveb
 Adresa
Veveří 331/95
602 00 Brno
 Kontaktní osoba
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
  E-mail
plasek.o@fce.vutbr.cz
Fax
+420 541 147 336
Ústav železničních konstrukcí a staveb, Faulty stavební VUT v Brně